Tidlig scanning

Tidlig scanning eller tryghedsscanninger kan nu blive tilbudt hjemme i dine egne trygge rammer!

Nogle kommende forældre har behov for at holde ekstra øje. Det kan være på grund af et tidligere
oplevet tab, eller behovet kan være der af andre årsager. For dem kan en tidlig eller en ekstra
scanning skabe større tryghed og vished. Men hver gang skal forældrene afsted til sygehus eller
scanningsklinik, hvor der typisk kun er afsat 15 minutter til scanningen.

Tidlig skanning af gravide i eget hjem

Kunne du tænke dig en tidlig scanning i eget hjem?

Den mulighed har du faktisk nu! To familiefædre, tidligere studiekammerater og nu iværksættere
har sammen stiftet virksomheden Gravida. Virksomheden tilbyder tidlig scanning fra uge 8+0, i
egne trygge rammer og foretaget af en jordemoder.
Gravida tilbyder også tryghedsscanninger senere i graviditeten. Alle deres scanninger er tænkt
som et supplement til det offentlige tilbud.

Bedre tid til spørgsmål

Scanningerne, som virksomheden tilbyder, varer 45 – 60 min. Det er væsentligt længere end
scanninger på et sygehus eller en scanningsklinik. Derved åbnes mulighed for at stille andre og
flere spørgsmål. Det giver også bedre tid til at besvare spørgsmål og til at tale om det, der er vigtigt
for dig, som er gravid.

Scannings billede af baby

Vil du dele oplevelsen med andre?

Gravida giver mulighed for, at andre kan følge scanningen online på telefon eller tablet. Du kan
altså dele oplevelsen med bedsteforældre eller andre, som du ønsker, skal deltage i scanningen
og samtalen, men som ikke kan være til stede fysisk.

Efter endt scanning får du adgang til en lille video fra scanningen. På den måde kan du dele
oplevelsen med andre interesserede på et senere tidspunkt.

Selvoplevet behov for flere scanninger. 

Andreas, som er medstifter af virksomheden Gravida, og hans kone har selv oplevet behovet for
tidlig scanning og ekstra scanninger efter at have mistet et barn. Det var på den baggrund
tankerne opstod om at gøre oplevelsen ved at være gravid bedre. Det kunne den blive, hvis der
også fandtes et tilbud om hjemme-scanninger, fordi de bedre kan tilpasses behovet hos mor og
far.

Hjemme-scanninger

Når scanninger lægges i mere hjemlige rammer og udenfor hospitalsmiljøet, opstår nye muligheder
for gravide. De mange følelser og tanker, der er forbundet med at være gravid, kan det blive lettere
at tale om, når rammerne er mere trygge og når der er god tid til at stille spørgsmål.
Med hjemme-scanninger åbnes der for, at kommende forældre nemmere kan komme til at dele
deres oplevelser og eventuelle bekymringer med en jordemoder på en måde, som dækker deres
behov.

Tips og tricks som gravid eller nybagt mor
Er du interesseret i andre tips og tricks som gravid eller nybagt mor så kig med her på
siden: Tips og tricks til kommende forældre


Med Venlig Hilsen /Kind Regards 
Carina Helmer Pedersen